Folkets Hus historia

Bild: Bodens Kommun

Folkets Hus bildades 1902, i samband med byggandet av Bodens Fästning. De första fackföreningarna i Boden behövde hålla möten, men fick inte nyttja några av de befintliga lokalerna. Då beslöt man sig för att lösa frågan på egen hand i ett eget hus. Därmed bildades en Folkets Hus-förening på initiativ av den socialdemokratiska arbetarekommunen och några av de fackliga organisationerna.

De första mötena hölls i den så kallade Wikströmska gården, som stod just där dagens Folkets Hus är byggt. Föreningen valde dock snart att hyra lokal hos föreningen Enighet och Vänskap som ägde en byggnad vid nuvarande Kungsgatan 15. Det huset brann emellertid ned i mars 1908.

Det första egna huset låg på Lindrothska tomten (Kommendörsgatan) och stod klart i slutet av 1912. Huset byggdes ut 1915 och där blev man kvar i många år trots bränder 1926 och 1955.

Då hade planeringen för ett nytt husbygge startat. Marken i nuvarande kvarteret Oxeln hade köpts av Hildur Hackzell redan 1943, men planeringen drog ut på tiden och byggstart skedde först 11:e april 1963. Invigning ägde rum 18:e juni 1966.

Det nya huset innehöll förutom Folkets Hus egna verksamhetslokaler ett stadshotell och flera butikslokaler. Här byggdes även in folktandvård, bibliotek och läkarstation. Huset förblev i Folkets Hus ägo fram till 31:e december 2006, då det såldes till Bodens kommun. Kommunen sålde det vidare till Sveafastigheter, som därpå startade ombyggnationen till galleria. Gallerian invigdes 29:e oktober 2009.