Ögonblick 2

Pris
Se evenemangets beskrivning

Lokal
Saga

Speltid
40 min inkl. publiksamtal

Ögonblick (Fritt inträde)

Datum
Söndag 15 Oktober14:00

Plötsligt har flugan blivit en myra och ballongerna en hel skog. Tråk­kråkor och andra låtsaskompisar dyker upp och försvinner, från ett Ögonblick till ett annat. Nyfikenhet, upptäcktslusta och längtan gestaltas i denna varma föreställning där fantasin står i centrum. Genom den kan vi se kreativt på världen.

Ö G O N B L I C K ​är föreställningen utan tydligt narrativ med fokus på den visuella och stämningsfulla upplevelsen där fantasin hjälper oss att färdas snabbt mellan olika ögonblick, ​i ​syfte att stimulera barnens tolkningsförmåga.

Inspiration och bakgrund till föreställningen kommer bl.a. från Karin Helander, professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms Universitet. Hon har på frågan om barnen verkligen förstår konst beskrivit att vi vuxna ibland har svårt att förstå att barn inte behöver förstå, de skapar istället sin högst privata och unika föreställning utifrån de moment som intresserar dem. Hon betonar att de länge kan minnas symboler och detaljer som vi vuxna kanske upplever som sidospår. Med detta som utgångspunkt har en föreställning arbetats fram på temat fantasi. Till föreställningen hör ett arbetsmaterial med inspiration och tips på hur man kan arbeta vidare med föreställningens tema i förskolan och skolan.

Föreställningen hade premiär i maj 2012 och producerades med stöd av Stockholms stad och län.

Målgrupp: 3-8 år

Begränsat antal platser!